Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
(zaškrtnuté políčko zverejnenia mena)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
(nezaškrtnuté políčko zverejnenia mena)

Vážení rodičia, priatelia, známi, je čas VENOVAŤ svoje 2% Z DANÍ na podporu športu – MŠK Žilina Futsal, o.z.

Blíži sa čas odovzdávania daňových priznaní a s ním spojená MOŽNOSŤ venovať 2% z daní komukoľvek, rovnako aj nám, nášmu občianskeho združeniu zameraného na šport.

Naše MŠK Žilina Futsal, o.z. je zamerané na výchovu mladých športovcov, ktorým chceme zabezpečiť podmienky, aby ich rozvoj a napredovanie bolo čo najkvalitnejšie a ich život sa uberal správnym smerom. Čiastočná, ideálne aj kompletná úhrada materiálneho zabezpečenia na tréningový aj zápasový proces, úhrada športovej haly, či podujatí je jednou z foriem, kde chceme získanie financie z 2% investovať v plnej miere.
Veríme, že aj s Vašou pomocou sa z mladých ľudí stanú zodpovední ľudia, ktorí budú neskôr ako my, rodičia, pre svoje deti príkladom.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Údaje musia obsahovať interpunkčné znamienka a musia byt uvedené v plnom znení

Ak je v zozname prijímateľov názov prijímateľa uvedený v úvodzovkách, tak je potrebné úvodzovky uviesť aj vo vyhlásení. Ak počet políčok nepostačuje na celý názov prijímateľa, môže sa uviesť skratka názvu prijímateľa, alebo sa napíše iba toľko písmen, koľko je políčok.

 1. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
 2. Rodné číslo
 3. Dátum narodenia

Rok za zdaňovacie obdobie – 2020 – bude predvyplnený automaticky

 1. Priezvisko
 2. Meno
 3. Titul pre menom ( Ing, Mgr, … ) za menom ( PhD., CSc., … MBA… )
 4. Ulica trvalého bydliska
 5. Súpisné číslo domu /orientačné
 6. PSČ
 7. OBEC
 8. Štát – SR
 9. Telefónne číslo +4219 ….
 10. a daň daňovníka znížená o daňový bonus – doplna sa číslo z Potvrdenia, ktoré je na riadku 26
 11. Suma do výšky 2%, resp. 3% zo zaplatenej dane vypočítaná z riadku číslo 12 a zároveň suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.
 12. Uvádza sa dátum zdaňovacieho obdobia číže 31.marec 2020
 13. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Táto sekcia bude predvyplnena automaticky

Riadok 15 IČO – musí byt vždy zarovnané doprava.

Riadok 16 – Ak počet políčok nepostačuje na uvedenie celej právnej formy, napíšete iba prvých 23 písmen.

Dátum kedy bolo tlačivo vyplnené + podpis darcu 2% .

Všetky dôležité otázky a odpovede nájdete tu: link

Elektronické tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vypĺňanie 3% Dobrovoľník – bližšie info., kto je dobrovoľník na uvedenom linku: link

Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní,
rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.

Ku tlačivu o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je potrebne doložiť tlačivo , ktoré vypĺňať zamestnávateľ a to potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.